Våra tjänster

Vi vill vara din trygghet och ditt bollplank i den komplicerade snårskog som kallas företagande. I huvudsak fokuserar vi på det nedanstående men vi kan hjälpa dig med så mycket mer.

Löpande bokföring

Vi hjälper dig både att sätta upp din bokföring och sköta den löpande.

Skattedeklarationer

Vi ombesörjer att rätt siffror förs in samt hjälper dig med dina avdrag.

Bolagsstiftning

Vi hjälper dig att välja bolagstyp samt assisterar dig med registreringen.

Organisationsutveckling

I samråd med dig ger vi förslag på hur du kan ta ditt företag till nästa nivå.

Bokslut

Företagets viktigaste dokument måste bli rätt, vi hjälper dig såklart!

Ekonomirådgivning

Ska du investera eller ska du spara? Vi hjälper dig.

Löner

Vi ser till att rätt lön och rätt avgifter betalas.

Deklaration

Vi hjälper dig med inkomstdeklaration till både företag och privat.

Human Communication Gotland AB samarbetar med Swewik Revision Gotland AB.

Kontakta oss för att få mer information om vad vi kan bidra med till just ditt företag.